Bouwadvies, begeleiding & toezicht

Wij ontzorgen de opdrachtgever in 3 zaken; 1) Bouwkosten; wij zorgen dat het project binnen het budget gerealiseerd wordt. 2) Planning; wij zorgen er voor dat het project binnen de beoogde tijd gerealiseerd wordt. 3) Kwaliteit; wij bewaken de kwaliteit van het begin tot het eind.

Budget- & Planningsbewaking

Wij stellen het budget vast, door voor de opdrachtgever onafhankelijk een marktconforme kosten raming te maken, zonder blind te varen op allerlei offertes. Ook maken wij een tijdschema waarin reëel wordt weer gegeven wat er aan tijd nodig is om het project te realiseren.

Bouwkundige keuringen & onderhoudsplanning

Wij keuren woningen door het maken van een praktische opname middels een fotorapportage met daaraan gekoppeld een zeer gedetailleerde kosten indicatie. Tevens geven wij aan wanneer er daadwerkelijk onderhoud nodig is d.m.v. een overzichtelijke onderhoudsplanning.

Veiligheid, Sfeer & Kwaliteit is bij ons de volgorde

Volg MKBT&A op twitter